Maak een afspraak

Patiëntinformatie

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben we hieronder een aantal zaken op een rijtje gezet welke voor u als onze patiënt van belang zijn.

Praktijkregels

Om ervoor zorg te dragen dat we fijn, goed en professioneel met elkaar kunnen werken aan uw herstel hebben we hierover een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken kunt u hier bekijken.

Privacy reglement

Amsterdam Fysio gaat uitermate zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Om dit te waarborgen hanteren wij een privacyreglement. Dit reglement kunt u hier nalezen.

Klachtenprocedure

Mocht u op de een of andere manier ontevreden zijn over onze dienstverlening dan hopen wij natuurlijk dat u ons hierover zult aanspreken. Wij zullen dan ons uiterste best doen om samen met u hier alsnog een oplossing voor te vinden. Mocht dit echter niet tot een tevredenstellend resultaat leiden dan kunt u hierover altijd contact opnemen met de klachtencommissie van de KNGF.

Wettelijk kader

Al uw rechten en plichten als onze patiënt vallen onder de “Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO)”. Deze wet regelt de relatie tussen zorgverlener en patiënt. Meer informatie hierover kunt u hier nalezen.

Behandelovereenkomst

Bij de eerste afspraak met uw therapeut komt automatisch een zg. behandelovereenkomst tot stand. De behandelovereenkomst is de overeenkomst tussen therapeut en patiënt waarin wordt afgesproken dat de therapeut de fysiotherapeutische handelingen als screenen, onderzoeken, adviseren en het uitvoeren van het behandelplan mag toepassen met als doel om aan de hulpvraag van de patiënt te voldoen. Wanneer onze therapeut verwacht u niet of niet verder te kunnen helpen, dan zal de therapeut dit met u bespreken. Indien gewenst zal de therapeut u, voor zo ver mogelijk en met behoud van keuze vrijheid in therapeut, behulpzaam zijn bij het vinden van andere mogelijkheden van hulpverlening. Daarnaast maken de op deze site beschreven praktijkregels, rechten en plichten en betalingsvoorwaarden onlosmakelijk onderdeel uit van deze behandelovereenkomst.