[chatbot]
Maak een afspraak

Patiëntinformatie

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben we hieronder een aantal zaken op een rijtje gezet welke voor u als onze patiënt van belang zijn.

Praktijkregels

Om ervoor zorg te dragen dat we fijn, goed en professioneel met elkaar kunnen werken aan uw herstel hebben we hierover een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken kunt u hier bekijken.

Covid-19

Wij kunnen ons voorstellen dat u bezorgd bent omtrent de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Daarom willen wij u informeren dat wij het beleid en richtlijnen van de officiėle instanties (RIVM, KNGF) volgen.

Belangrijk is dan dat we ons samen houden aan de hygiėneregels:
–  Geen handen schudden
–  Neem je eigen badhanddoek mee (liefst 2)
– 1 persoon per fysiotherapeut (bij kinderen max. 1 verzorger)
–  Hoest en nies in je elleboog
–  Houd 1,5 meter afstand van andere patiënten en bezoekers in de praktijk
–  Bij griep of andere luchtwegklachten kom je niet
–  Maximaal vijf minuten van tevoren aanwezig
–  Graag uw handen desinfecteren bij binnenkomst en verlaten van de praktijk

Wij verzoeken u om uw afspraak af te zeggen bij:
– (milde) verkoudheidsklachten of
– wanneer u de afgelopen 24 uur COVID-19 symptomen heeft gehad zoals koorts en/of benauwdheid of
– wanneer bij een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona is vastgesteld.

Voor vragen of onduidelijkheid hierover kunt u ons even bellen of mailen.

Uw fysiotherapeut maakt gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Zij vertelt u ook welke fysiotherapeutische zorg mogelijk is. We vertrouwen erop dat u begrip hebt voor de maatregelen.

Privacy reglement

Amsterdam Fysio gaat uitermate zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Om dit te waarborgen hanteren wij een privacyreglement. Dit reglement kunt u hier nalezen.

Klachtenprocedure

Mocht u op de een of andere manier ontevreden zijn over onze dienstverlening dan hopen wij natuurlijk dat u ons hierover zult aanspreken. Wij zullen dan ons uiterste best doen om samen met u hier alsnog een oplossing voor te vinden. Mocht dit echter niet tot een tevredenstellend resultaat leiden dan kunt u hierover altijd contact opnemen met de klachtencommissie van de KNGF.

Wettelijk kader

Al uw rechten en plichten als onze patiënt vallen onder de “Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO)”. Deze wet regelt de relatie tussen zorgverlener en patiënt. Meer informatie hierover kunt u hier nalezen.

Behandelovereenkomst

Bij de eerste afspraak met uw therapeut komt automatisch een zg. behandelovereenkomst tot stand. De behandelovereenkomst is de overeenkomst tussen therapeut en patiënt waarin wordt afgesproken dat de therapeut de fysiotherapeutische handelingen als screenen, onderzoeken, adviseren en het uitvoeren van het behandelplan mag toepassen met als doel om aan de hulpvraag van de patiënt te voldoen. Wanneer onze therapeut verwacht u niet of niet verder te kunnen helpen, dan zal de therapeut dit met u bespreken. Indien gewenst zal de therapeut u, voor zo ver mogelijk en met behoud van keuze vrijheid in therapeut, behulpzaam zijn bij het vinden van andere mogelijkheden van hulpverlening. Daarnaast maken de op deze site beschreven praktijkregels, rechten en plichten en betalingsvoorwaarden onlosmakelijk onderdeel uit van deze behandelovereenkomst.